เที่ยวกรุงเบิร์น แดนสถาปัตยกรรม

กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศทางตอนเหนือของยุโรปเมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่ทางการยังคงอนุรักษ์ไว้ ซึ่งบรรยากาศในปัจจุบันยังคงความงดงามไว้เหมือนเช่นในอดีต กรุงเบิร์น ก่อตั้งมานานกว่า 800 ปีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำอาเร่ ซึ่งล้อมรอบเมืองไว้ ในสมัยอดีตเพื่อป้องกันศัตรู โดยเมืองได้ออกแบบมาให้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตึก บ้านพัก ที่อยู่อาศัย รวมถึงยังคงธรรมชาติของต้นไม้รอบเมืองได้อย่างดี ทำให้กรุงเบิร์น ถูกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1863 ด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่า 800 ปี รวมถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมือง นอกจากนี้กรุงเบิร์นยังถูกจัดว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองของโลกที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2010 อีกด้วย

กรุงเบิร์น กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่มาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดต่างๆของเมืองให้เดินเท้าเที่ยวกัน เนื่องจากส่วนใหญ่เส้นทางกรุงเบิร์นเป็นเส้นทางแคบ และมีรถยนต์สัญจรไม่มากนัก จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวตามย่านต่างๆของเมือง โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า ซึ่งจะมีอาคารเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่มากมาย รวมทั้งเป็นจุดขายของที่ระลึก, ดอกไม้ต่างๆ มากมาย โดยย่านนี้จะเป็นย่านปลอดรถยนต์ ฉะนั้นจึงไม่มีรถยนต์สัญจรในบริเวณดังกล่าว และจุดเด่นของย่านเมืองเก่าก็คือ หอนาฬิกา อายุกว่า 200 ปี ตั้งเด่นอยู่ย่านใจกลางเมือง เหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บ นอกจากนี้สองข้างทางยังเต็มไปด้วยอาคารเก่าสร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมโบราณ และมีร้านอาหาร ลานน้ำพุ ซึ่งมีบรรยากาศที่โรแมนติกมากทีเดียว