โบรโม่ สวรรค์ของนักผจญภัย

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ดินแดนที่ท้าทายของเหล่านักผจญภัยให้เดินทางมาเยือนสักครั้งในชีวิตกับ ภูเขาไฟโบรโม่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโบรโม่แทงเกอร์เซเมรู บนเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในภูเขาไฟของอินโดนีเซียที่ยังไม่ดับ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่หนึ่งทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ยังมาก ภูเขาไฟโบรโม่ตั้งอยู่ในจุดที่มีภูเขาไฟลูกอื่นๆอีก 3 ลูก อยู่ห่างกัน แต่ยอดที่นิยมมากที่สุดสูง 2,329 เมตร เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเนื่องจาก ไม่มีความสูงมากและไม่มีความชันมากนัก โบรโม่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย คำว่าโบรโม่ เป็นภาษาชวาซึ่งแปลว่า พรหม เป็นชื่อของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู มีความเชื่อว่าภูเขาไฟเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า ซึ่งจะมีเทศกาลท้องถิ่นจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีชื่อว่า เทศกาล Yadnya Kasada เป็นเทศกาลที่ชนพื้นเมืองบนเกาะชวา ซึ่งชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นไปบนปากปล่องภูเขาไฟ โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าโดยการ โยนดอกไม้ อาหาร รวมถึงบูชายัญสัตว์ในแอ่งภูเขาไฟ

การเดินทางขึ้นภูเขาไฟโบรโม่นั้นสามารถเดินทางได้โดยใช้รถจิ๊บ หรือ ขี่ม้า ซึ่งบริการโดยชาวบ้านแถบนั้นและเมื่อถึงเชิงภูเขาไฟจะมีเส้นทางเดินขึ้นสู่ปากปล่องภูเขาไฟ สำหรับภูเขาไฟโบรโม่นั้นมีการปะทุเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปะทุในระดับต่ำที่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ