ท่องเที่ยวแหล่งหลังคาโลกที่ทิเบต

ที่ราบสูงทิเบตเป็นพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและบางส่วนติดกับแคว้นแคชเมียร์ เป็นที่ราบสูงที่กว้างใหญ่มากมีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,600 เมตร และเป็นเขตที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เขตที่ราบสูงทิเบตเป็นเขตที่ราบสูงที่มีภูเขาล้อมถึง 3 ด้าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นน้ำของแม่น้ำ 5 สาย เช่น แม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซี แม่น้ำสินธุ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำโขง แม่น้ำพรหมบุตร ที่ราบสูงทิเบตเป็นแหล่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้การเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งจะเห็นเป็นที่ราบกว้างใหญ่และมีหุบเขาสูงชัน รวมถึง ทะเลสาบกว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ของทิเบตโดยเฉพาะ พระราชวังโปตาลา ในนครลาซา เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,700 เมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่สร้างขึ้นในปี 1645 ในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 พระราชวังเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะวังขาว เป็นที่อยู่อาศัยของพระ รวมถึงโรงเรียน และโรงพิมพ์ และถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เยี่ยมชมเมืองลาซา เมืองท่องเที่ยวที่มีอาคารโบราณและสถาปัตยกรรมที่งดงาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของลาซานั้นเต็มไปด้วย วัดโบราณต่างๆที่สวยงาม ซึ่งเมืองลาซายังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต และก็เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชนเผ่าทิเบต วัฒนธรรมของเมืองลาซามีความหลากหลายอีกด้วย ซึ่งการผจญภัยในที่ราบสูงทิเบตจะเป็นความประทับใจไม่รู้ลืม

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่าง 3 รัฐ ได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีป่าไม้, น้ำตก, ลำธาร มากมาย รวมถึงแหล่งน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลกด้วย อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่กว่า 2 ล้านเอเคอร์หรือราว 8,992 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานมีบ่อน้ำพุร้อนกว่า 10,000 แห่ง ซึ่งเป็นบ่อที่เกิดจากแม็กม่าใต้ดินพวยพุ่งออกมา และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงคือ น้ำพุร้อนโอลด์เฟทฟุล เป็นน้ำพุร้อนที่มีน้ำพุ่งสูงกว่า 60 ฟุต ทุก 30 และ 90 นาที และเป็นน้ำพุร้อนที่ยังคงมีน้ำพุ่งออกมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ภายในเยลโลว์สโตน ประกอบไปด้วย น้ำตกกว่า 300 แห่ง, ป่าไม้, ที่ราบสูง, ที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ทั้งยังประกอบไปด้วยสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น หมีกริซซ์ลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า เป็นต้น

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐแล้ว เยลโลว์สโตน ยังเป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาและทางชีวะวิทยามากมาย นั่นเพราะว่าที่ตั้งของเยลโลว์สโตนนั้นอดีตเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ หรือ ซุปเปอร์วอลเคโน และเคยเกิดระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้น 642,000 ปีก่อน โดยนักธรณีวิทยาเผยว่าแหล่งน้ำพุร้อนภายในเยลโลว์สโตนนั้นเกิดจากแอ่งแม็กม่าขนาดใหญ่ใต้ดินเปลือกโลก และนักภูเขาไฟโบราณเผยว่า ภูเขาไฟยักษ์ในเยลโลว์สโตนยังไม่ดับสนิท เหมือนกับ ภูเขาไฟยักษ์โบราณที่เคยระเบิดและดับสนิทแล้วในปัจจุบัน

โบรโม่ สวรรค์ของนักผจญภัย

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ดินแดนที่ท้าทายของเหล่านักผจญภัยให้เดินทางมาเยือนสักครั้งในชีวิตกับ ภูเขาไฟโบรโม่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโบรโม่แทงเกอร์เซเมรู บนเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในภูเขาไฟของอินโดนีเซียที่ยังไม่ดับ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่หนึ่งทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ยังมาก ภูเขาไฟโบรโม่ตั้งอยู่ในจุดที่มีภูเขาไฟลูกอื่นๆอีก 3 ลูก อยู่ห่างกัน แต่ยอดที่นิยมมากที่สุดสูง 2,329 เมตร เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเนื่องจาก ไม่มีความสูงมากและไม่มีความชันมากนัก โบรโม่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย คำว่าโบรโม่ เป็นภาษาชวาซึ่งแปลว่า พรหม เป็นชื่อของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู มีความเชื่อว่าภูเขาไฟเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า ซึ่งจะมีเทศกาลท้องถิ่นจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีชื่อว่า เทศกาล Yadnya Kasada เป็นเทศกาลที่ชนพื้นเมืองบนเกาะชวา ซึ่งชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นไปบนปากปล่องภูเขาไฟ โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าโดยการ โยนดอกไม้ อาหาร รวมถึงบูชายัญสัตว์ในแอ่งภูเขาไฟ

การเดินทางขึ้นภูเขาไฟโบรโม่นั้นสามารถเดินทางได้โดยใช้รถจิ๊บ หรือ ขี่ม้า ซึ่งบริการโดยชาวบ้านแถบนั้นและเมื่อถึงเชิงภูเขาไฟจะมีเส้นทางเดินขึ้นสู่ปากปล่องภูเขาไฟ สำหรับภูเขาไฟโบรโม่นั้นมีการปะทุเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปะทุในระดับต่ำที่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

เที่ยวกรุงเบิร์น แดนสถาปัตยกรรม

กรุงเบิร์น เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศทางตอนเหนือของยุโรปเมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่ทางการยังคงอนุรักษ์ไว้ ซึ่งบรรยากาศในปัจจุบันยังคงความงดงามไว้เหมือนเช่นในอดีต กรุงเบิร์น ก่อตั้งมานานกว่า 800 ปีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำอาเร่ ซึ่งล้อมรอบเมืองไว้ ในสมัยอดีตเพื่อป้องกันศัตรู โดยเมืองได้ออกแบบมาให้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตึก บ้านพัก ที่อยู่อาศัย รวมถึงยังคงธรรมชาติของต้นไม้รอบเมืองได้อย่างดี ทำให้กรุงเบิร์น ถูกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1863 ด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่า 800 ปี รวมถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมือง นอกจากนี้กรุงเบิร์นยังถูกจัดว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองของโลกที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2010 อีกด้วย

กรุงเบิร์น กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่มาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดต่างๆของเมืองให้เดินเท้าเที่ยวกัน เนื่องจากส่วนใหญ่เส้นทางกรุงเบิร์นเป็นเส้นทางแคบ และมีรถยนต์สัญจรไม่มากนัก จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวตามย่านต่างๆของเมือง โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า ซึ่งจะมีอาคารเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่มากมาย รวมทั้งเป็นจุดขายของที่ระลึก, ดอกไม้ต่างๆ มากมาย โดยย่านนี้จะเป็นย่านปลอดรถยนต์ ฉะนั้นจึงไม่มีรถยนต์สัญจรในบริเวณดังกล่าว และจุดเด่นของย่านเมืองเก่าก็คือ หอนาฬิกา อายุกว่า 200 ปี ตั้งเด่นอยู่ย่านใจกลางเมือง เหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บ นอกจากนี้สองข้างทางยังเต็มไปด้วยอาคารเก่าสร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมโบราณ และมีร้านอาหาร ลานน้ำพุ ซึ่งมีบรรยากาศที่โรแมนติกมากทีเดียว

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ ประเทศโครเอเชีย

  ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุทยานแห่งชาติที่น่าเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ มีเยอะไม่เท่าไร แต่ละสถานที่นั้นก็ยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนอีกด้วย เพราะแต่ละอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนั้น ก็ยังมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก เลยทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆ คนนั้นต่างหลงไหลและชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นเอง

วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำอุทยานแห่งชาติของต่างประเทศกันบ้างนะครับ โดย อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ นั้นก็ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็นอย่างมากที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ นั้นก็ตั้งอยู่ที่ประเทศโครเอเชีย ซึ่งในอุทยานแห่งนี้นั้นก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมาก มีป่ามีเขาที่อุดมสมบูรร์ และมีธารน้ำและน้ำตกมากมายหลายชั้น ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินี้นั้นต่างก็ตราตรึงกับบรรยากาศได้เป็นอย่างดี แถมที่นี้นั้นก็ยังสวยสะดุดตาอีกด้วยนั่นเอง นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครชื่นชอบกับธรรมชาติเหล่านี้ทุกคนจะต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่า อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ ที่ประเทศโครเอเชีย นั้นก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนั่นเอง แถมยังทำให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วนั้นต่างหลงไหล จนต้องมาอีกรอบอย่างแน่นอน เห็นมั้ยละครับว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นก็มีความสวยงามไม่น้อยเลย แถมยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับการเดินทางได้อีกด้วยนั่นเอง เห็นแบบนี้แล้วคงต้องรีบเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากันซะแล้ว

เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ ประเทศออสเตรเลีย

หน้าร้อนของบ้านเรา หลายๆ คนก็อย่างที่บอกไว้ว่าคงหนีไม่พ้นกับการไปทะเล และดำน้ำชมประการังกันนะครับ โดยบ้านเรานั้นทะเลที่มีความโดดเด่นนั้นก็คงจะเป็น ทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งจะมีความอุดมสมบูรณ์กันเป็นอย่างมากเลยทำให้คนไทยและชาวต่างชาตินั้นนิยมไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง

แต่วันนี้เราอยากจะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนจะต้องลองไปสัมผัสกันให้ได้นะครับ โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นก็จะเป็น เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ ที่เป็นแนวปะการังนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่ ทะเลคอรัล บริเวณนอกชายฝั่งของ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสถานที่แห่งนี้นั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่ามากเลยนะครับเพราะที่นี้ถือเป็นสถานที่ดำน้ำที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย อีกทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีกนั่นเอง เลยทำให้นักดำน้ำหลายๆ คน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นต่างก็ยกนิ้วให้สถานที่นี้ดีเป็นอย่างมาก ก็เพราะว่า ที่เกรมแบร์ริเอรร์ รีฟ นั้นก็มีความสวยสดงดงามของประการังเป็นอย่างมาก ทำให้การดำน้ำของที่นี้นั้นทุกคนที่ได้ลงไปนั้นก็จะมีความสุขกันมากนั่นเอง เพราะปะการังที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเป็นอย่างมากนั่นเอง เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ลองมาดูกันได้นะครับ ก็ไม่ไกลจากประเทศไทยสักเท่าไร แต่ถ้ามาแล้วได้เจอแบบนี้ได้เจอสิ่งที่สวยงามผมมองว่าน่าจะหายเหนื่อยจากาการเดินทางได้อย่างแน่นอน

ธรรมชาติที่ภูฎาน ประเทศภูฎาน

   ธรรมชาติที่สวยงามนั้นหลายๆ คนก็อยากจะไปพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้สูดอากาศอันแสนจะบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้มีพลังในการที่จะเตรียมต้อนรับกับงานใหม่ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ การที่จะลาพักร้อนแล้วออกไปเที่ยวนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีแรงต่อสู้กับงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ในวันนี้นั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองไปสัมผัสกับธรรมชาติที่ ภูฎาน  ที่เป็นประเทศในภูมิภาคของเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีภูเขาที่สวยงามเป็นจำนวนมาก โดยจะตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศจีนและอินเดียวนั่นเอง โดยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ซึ่งก็จะเหมาะกับที่คนรักธรรมชาติ และความงดงามและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยไฮไลท์ของการมาพักผ่อนที่นี้นั้นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็จะเป็นการเดินทางมาชมความยิงใหญ่ของภูเขาหิมาลัย ที่สูงเด่นและเป็นสง่า อีกทั้งอย่างที่บอกเป็นประเทศที่มีภูเขาเป็นจำนวนมาก เลยทำให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวปืนเขากันนั้นต่างก็มาที่นี้กันเยอะแยะมากมาย เพราะสภาพบ้านเมืองนั้นก็สวยงามเป็นอย่างมาก ที่สามารถคงรักษาธรรมชาติแบบนี้เอาไว้ได้ดีเป็นอย่างมากนั่นเอง อีกทั้งประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของที่ภูฎานนั้นก็ยังมีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลอีกด้วย เอาเป็นว่าภูฎานนิแหละถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันก็อย่าลืมที่จะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันนะครับรับรองเลยว่าจะติดใจอย่างแน่นอน

 

ตะลุยความหนาวที่ แอนตาร์กติกา

  ถ้าหากใครที่ชี่นชอบอากาศที่แสนจะหนาวเหน็บหนาว ที่มีความหนาวมากกว่าแถมเอเชียในบ้านเรา ก็อยากจะให้ลองไปเที่ยวที่แนตาร์กติกา กันดูนะครับเพราะที่นี้นั้นถือเป็นเมืองที่หนาวเป็นอย่างมาก อยู่ทางแถบขั่วโลก แถมการเที่ยวที่แอนตาร์กติกานั้นคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างมาก ทำให้การเดินทางในครั้งนี้ของคุณจะสุดแสนจะดีเลิศค่าเป็นอย่างมาก

การเผชิญความหนาวเย็นของหิมะนั้น ถ้าให้เทียบกับบ้านเรา บ้านเราถือว่าเด็กๆ จิ๊บๆ กันเลยนะครับ แต่การเที่ยวที่แอนตาร์กติกา นั้นคุณจะต้องเตรียมเก็บเงินไว้ให้มากๆ เตรียมเสื้อกันหนาวแบบหนาขั้นเทพ กันไว้ด้วยนะครับ จากนั้นก็ตีตั๋วแล้วไปโบยบินที่ แอนตาร์กติกา กันเลย ซึ่งที่นี้นั้นก็จะอยู่ในแถบบริเวณขั้วโลก ซึ่งช่วงเวลาที่ได้เดินทางไปนั้นก็จะพบกับดินแดนธารน้ำแข็งที่นี้ ที่จะได้ชมวิววทิวทัศน์อันสวยงามในระหว่างการเดินทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้การเดินทางไปพิซิตความหนาวของ แอนตาร์กติกา นั้นก็จะทำให้คุณนั้นไม่รู้สึกเบื่ออย่างแน่นอ และเมื่อไปถึงจุดไฮไลท์ของที่แอนตาร์กติกา นั้นคุณก็จะพบกับความสวยงามของภูเขาน้ำแข็งที่สูงโดดเด่นเป็นอย่างมาก ที่ได้เรียงรายคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอยู่นั้น ซึ่งบิเวรณ์นี้นั้นก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด และงดงามที่สุดเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ได้สัมผัสกับความเย็นของเยือกหิมะ ไหนๆ ถ้าใครไปเที่ยวแล้วนั้นก็อยากจะให้กระโดดน้ำพิชิตกับความหนาวเย็นรับรองว่าจะสุดยอดเป็นอย่างมาก

เกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี

   เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศไทยนั้นหลายๆ คนก็คงคิดถึงทะเลทางภาคใต้ของไทย ที่มีความสวยงดงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ แต่บางคนที่มีเงินมากมหาศาล นั้นก็อยากจะไปพักผ่อนตามต่างประเทศกันบ้างนะครับ โดยในวันนี้เรามีอีกหนึ่งเกาะที่มีความสวยงดงามเป็นอย่างมากในประเทศชิลี

เกาะฮีสเตอร์ ประเทศชิลี นั้นก็ถือเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งก็ยังคงอยู่ในการปกครองประเทศชิลีอยู่นะครับ โดยเกาะแห่งนี้นั้นก็มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีรูปปั่นตั้งเรียงกันอยู่เป็นแถว หรือที่เค้าเรียกกันว่า โมอาย ซึ่งทำมาจากหิน และกากของแร่ภูฌขาไฟหรือหินบะซอลต์ แต่ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่ารูปปั่นเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นมาในช่วงไหน แต่ด้วยความลึกลับและความเก่าแก่ของเกาะอีสเตอร์ นั้น ก็ถือเป็นจุดที่เรียกนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเลยนะครตัรบ นอกจากนี้ ถ้าหากอยากจะมาพักผ่อนบนเกาะอีสเตอร์ กันนั้นก็จะมีบ้านพักที่ชื่อว่า “The Posada de Mike Rapu”ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งรีสอทร์ทที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง มอเตอร์ไซค์ แม้กระทั่งทางเรือที่นี้ก็มีพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวกันทุกคน เรียกได้ว่า รีสอร์ทแห่งนี้ก็จัดเต็มกันสุดๆ ไปเลยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนแบนนี้ ก็ขอแนะนำ เกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี นิแหละครับรับรองจะเที่ยวกันแบบมีความสุขจริงๆ

ล่องเรือที่แกรนด์ แคนยอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ในช่วงเปิดศักราชใหม่มานี้ หลายๆ คนก็อยากจะวางแผนการไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันอยู่ใช่มั้ยครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ก็ต่างเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายๆ คนมีจุดมุ่งหมายอย่างจะไปเที่ยวกัน แต่สำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดี ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดมาฝากกันอย่างเช่นเคย

การไปล่องเรือที่แกรนด์ แคนยอน ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งถสานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมกันไปเที่ยวกันจำนวนมากเลยนะครับ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับโลกอีกด้วยนั่นเอง โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านคน และยังเป็นสถานที่คนส่วนใหญ่นิยมกันมาพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย โดยการล่องเรือผจญภัยของที่นี้นั้นก็จะมีหินเขาที่ซุกซ่อนความมหัศจรรย์และความสวยงามกันเอาไว้อย่างมากมาย โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกันยที่นี้นั้นก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบกันเลยนะครับ บางคนก็มากับครอบครัว หรือบางคนก็มากับแฟน แม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็นิยมกันมาเที่ยวเช่นกัน การผจญภัยของที่นี้นั้นก็จะเริ่มต้นลองเรือที่แม่น้ำ โคโลราโด้ บนเรือยางที่ทุกคนจะต้องช่วยกันพาย บนสายน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็ว และลัดเลาะไปตามเส้นทางต่างๆ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับมาพักผ่อนกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะในตลอดระยะเวลาล่องเรือนั้นก็จะพบกับหินเขาที่สวยงามท้องฟ้าปลอดโปร่ง สามารถที่จะนั่งคุยและแลกเปลี่ยนประสบการร์เรื่องราวกับเพื่อนๆ ครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามอีกด้วยนั่นเอง